مانومتر ویکا مدل 232.50.100

مانومتر ویکا مدل 232.50.100

مانومترWIKA مدل 232.50 – تمام استیل – لوله بوردون

Product Description

مانومتر ویکا مدل 232.50.100 

مانومترWIKA مدل 232.50 – تمام استیل ،

 

 

 

اتصال از زیر “1/2 NPT- صفحه10سانت ، با

 

صفحات مندرج به  bar&psi

 

اصل المان

 

در رنجهای0.6 تا 1000 بار

 

 

با قیمت رقابتی

 

data sheet

 

فشارسنجهاي بوردوني براساس اين اصل کار مي‌کنند که اگر يک لوله تخت تحت فشار تمايل دارد به سطح مقطعي دايره‌اي تغيير شکل پيدا کند . اگر لوله به صورت شکل C يا مارپيچ باشد،  با اعمال فشار و افزايش كشش ، کل لوله تمايل به راست شدن شکل خود يا باز شدن مارپيچها پيدا مي‌کند و از اين تمايل در تغيير شکل مي‌توان براي اندازه‌گيري فشار استفاده کرد .

مانومتر بوردونی

در عمل اندازه‌گيري فشار در فشار سنجهاي بوردوني،  از طريق يک لوله ته بسته با ديواره نازک که در انتهاي باز آن به يک لوله حاوي سيال که فشار آن تحت اندازه‌گيري است  بصورت ثابت شده وصل مي‌شود انجام مي‌گيرد . هر چه فشار بيشتر شود ، قسمت ته بسته لوله بصورت يک قوس (کمان ) حرکت مي‌کند و اين حرکت از طريق يک پيوندارتباطي به چرخش چرخ دنده‌اي منجر مي‌شود و معمولاً اين مکانيزم متحرک قابل تنظيم است .

يک چرخ دنده با قطر کوچکنيز که بر روي محور عقربه قرار دارد ، باعث مي‌شود حرکت مکانيزم متحرک به نسبت تعداد دنده‌هاي دو چرخ دنده درگير تقويت شود . براي اينکه اين مکانيزم بتواند از طريق تنظيم و کاليبراسيون ،  فشار را بدرستي نمايش دهد نياز به تنظيم درست صفحه مدرج که پشت عقربه قرار مي‌گيرد ، تنظيم موقعيت قرارگيري محور عقربه و تنظيم طول پيوند ارتباطي ميباشد.

براي اندازه‌گيري اختلاف فشار نيز مي‌توان از فشار سنجي که داراي دو لوله بوردون مختلف که بطور مناسبي با هم ارتباط دارند استفاده کرد .

فشارسنجهاي بوردني فشارسنجش يعني فشار نسبت به فشار اتمسفر را اندازه مي‌گيرند که با فشار مطلق که نسبت به خلاء سنجيده مي‌شود متفاوت است .

معمولاً هنگاميکه فشار تحت اندازه گيري بصورت پالسهاي سريع تغيير مي‌کند ، از يک قطعه مکانيکي با يک سوراخ محدود کنندهکه درون لوله ارتباطي بين فشار تحت اندازه‌گيري و فشارسنج بوردني قرار مي‌دهند استفاده مي‌کنند تا از صدمه ديدن و استهلاک چرخ دنده‌هاي فشارسنج جلوگيري کنند و همزمان قرائتي از ميانگين فشار را در اختيار بگذارند .

همچنين هنگاميکه کل فشارسنج در معرض ارتعاشات مکانيکي باشد ، تمامي اجزاء دروني فشارسنج شامل عقربه و مکانيزم متحرک را با روغن يا گليسيرين پر مي‌کنند . بطورنوعي فشارسنجهاي با کيفيت بالا درستي تا 2 درصد دامنه اندازه‌گيري
و فشارسنجهاي مخصوص درستي تا0.1 درصد حداکثر مقدار اندازه‌گيريرا مي‌توانند برقرار کنند .

 انواع مختلف گیج های فشار:

گیج فشار عقربه ای
    گیج فشار دیجیتال
    گیج فشار تست
    گیج فشار روغنی
    گیج فشار تفاضلی
    گیج فشار منفی
    گیج فشار خلاء
    گیج فشار دیافراگمی
    گیج فشار اکسیژن

 لینک های مفید مانومتر ویکا مدل 232.50.100

wika

 

مانومتر ویکا

Call Now Button